Begeleiding

Doelgroepen

Als pedagoog ben ik breed opgeleid, wat inhoudt dat ik van alle stoornissen bij kinderen het een en ander weet. Mijn expertise ligt bij het begeleiden van kinderen met een autistisch spectrum stoornis. Dit wil ik ook als hoofddoelgroep zien. Maar ook kinderen met ADHD, NLD of een andere psychische stoornis kunnen gebaat zijn bij mijn begeleiding. In overleg met u kunnen we samen kijken of er iets is wat ik voor u en uw gezin kan betekenen. De begeleiding wordt over het algemeen bekostigd vanuit het PGB. Als u niet weet of dit ook van uit uw PGB mogelijk is, help ik u graag om dit te onderzoeken en te zorgen dat alles geregeld wordt.

Gezinsbegeleiding

Een kind met problematisch gedrag geeft veel emoties en stress in het gezin. Door ondersteuning aan ouders en andere gezinsleden keert de rust terug. Door goed samen te werken met u en uw kind zal de begeleiding zo verlopen dat u zich er prettig bij voelt. Hierbij zijn een open en eerlijk contact met de u en regelmatige evaluatiegesprekken erg belangrijk. Ook eventuele broers en zussen kunnen hun ervaringen en emoties delen. Bij mij staat het hele gezin centraal.

Coaching

Coaching lijkt qua werkt veel op begeleiden maar heeft als hoofddoel een bepaald doel te bereiken. U kunt hierbij denken aan coaching in sociale vaardigheden, maar ook aan kleinere doelen zoals zelfstandig met geld om gaan, zelfstandig boodschappen doen of keuzes leren maken voor vervolgonderwijs of werk. Ook coaching in het leren over de eigen stoornis valt hieronder.

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding die ik aanbied gaat verder dan het bijhouden of het huiswerk is gemaakt en het geleerde te overhoren. Tijdens de huiswerkbegeleiding leer ik uw kind hoe overzichtelijk een agenda ingevuld kan worden, hoe het beste planningen kunnen worden gemaakt en welke manieren er van leren zijn en hoe je dit het beste kan doen. Ook zal daarbij worden gekeken naar het zelfvertrouwen van uw kind en hoe dit eventueel verbeterd kan worden.